Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Pilařova 3/3
767 01 Kroměříž

Informace o instituci Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži je církevní škola, zařazená do sítě škol MŠMT. Zřizovatelem školy je Arcibiskupství olomoucké. Škola působí jako čtyřleté a šestileté gymnázium, tzn. že se k nám mohou hlásit žáci, kteří v tomto školním roce ukončí 7. respektive 9. ročník ZŠ.

Škola přijímá studenty věřící i nevěřící z celé České republiky. Umožňujeme ubytování i celodenní stravování přímo v areálu školy. Učební plány se liší od jiných gymnázií v povinné výuce náboženské výchovy. Na rozdíl od státních škol však nabízíme výchovu v křesťanském duchu.

.

Naše škola je gymnázium se všeobecným zaměřením. Cílem školy je tedy příprava studentů pro všechny typy vysokých škol. Žáci po dobu studia studují povinně 2 cizí jazyky (angličtinu a němčinu nebo francouzštinu). Anglickou konverzaci vyučují zahraniční lektoři. Ve škole se nachází školní knihovna s několika tisíci svazky. Studenti školy se mohou zapojit do různých zájmových kroužků. Ve volném čase mají přístup do školní posilovny, tělocvičny, do multimediální počítačové učebny, na tenisový kurt, volejbalové hřiště - vše je přímo v areálu školy. Každoročně několik studentů studuje 1 rok v některé katolické škole v USA případně na zdokonalení německého jazyka v SRN.

 

Jak již bylo uvedeno, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži je škola se všeobecným zaměřením. V posledních dvou ročnících se studenti mohou v seminářích zaměřit na předměty, které by chtěli studovat na VŠ. Ve třetím ročníku jsou dva povinně volitelné semináře, ve čtvrtém tři. V seminářích se studenti připravují na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ.

Kde nás najdete?

Zobrazit